חברי ועד מנהל

מאיר סורוצקין
יו''ר
עמית אוברקוביץ
ג'וזי איזנר
אפי גולדפרב
מימי גרסטנפלד
שמואל ויינפלד
שירה כץ-רוזנבלט
דינה לרמן
אמיר עדיקא
ד``ר ג'ייסון רוגוף
ד''ר דליה שטרנברג
בועז ברונשטיין
ד''ר דן אלנתן
ועדת ביקורת
נתן שטולברג
ועדת ביקורת