פרסומים ומאמרים

עמותת av התקווה לכל ילד לשמוע ולהשתלב

עמותת av התקווה לכל ילד לשמוע ולהשתלב ...

AV ISRAEL: The hope for every Child to hear

...

Lessons from Corona January 2021

Lessons from Corona: on Teaching Children with Hearing Loss to Listen and Speak ...

דף עובדות

...

Jace Wolfe, Hearts for Hearing, ”Mission Probable”, 2019

For more than 25 years, it has been my privilege to support families on the journey of hearing loss, from the despair of diagnosis, to the hope that ...

The Auditory Verbal Approach in the UK

Promoting learning through listening is key to the success of the Auditory Verbal approach. This analysis is a 10 year audit of spoken language ...

עלו על רכבת המוח

כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה למחייתי, אני עונה להם שאני מסייעת למשפחות של ילדים ...

Yes they can! Deaf children can hear and speak!

Israel should be funding AVT, an innovative method to help parents maximize their deaf child’s language development ...

AV survey Bituach Leumi

...

Academic outcomes of adolescents and young adults

Academic outcomes of adolescents and young adults with hearing loss who received auditoryverbal therapy ...

The building block for language and literacy

Listening: The building block for language and literacy Changing progress, changing outcomes for children with hearing loss ...