סיום קורס קלינאיות תקשורת 2011

סיום קורס קלינאיות תקשורת בנושא: הגישה השמיעתית-מילולית. קורס בן 40 שעות.