שילוב במסגרות חינוך רגילות

כל הפעוטות והילדים המטופלים בגישת AV , שלקות השמיעה היא הלקות היחידה שלהם – משולבים במעונות רגילים, בגנים רגילים ובבתי ספר רגילים.

זאת משתי סיבות עיקריות:

  1. משום שהם יכולים. שיקום בגישת AV מאפשר לילדים לתקשר באופן רגיל ומובן, לשמוע ולדבר, כך שהם מתפקדים כשאר הילדים השומעים בני גילם, גם בכיתה וגם מחוצה לה, בהפסקה ובמשחקים החברתיים.
  2. כדי שיהיו חשופים לגירויים השמיעתיים שבני גילם נחשפים אליהם, וכך יפתחו יכולות שמיעתיות וחברתיות כשל ילדים בעלי שמיעה תקינה.

ב AV ישראל, אנו מסייעים בהדרכה מקצועית של הצוות החינוכי בו הילד משולב,
וכן בהתאמה של מכשיר FM – עזר שמיעה שהמשדר שלו תלוי על צוואר המורה, כמו מיקרופון קטן, והמקלט מחובר למכשיר השמיעה/שתל של הילד, כדי לאפשר לו קליטה מיטבית של מילותיו של המורה, גם כאשר הכיתה מלאה ברעשי רקע, פטפוטים ורעשים חיצוניים.

ילד המשולב בכיתה רגילה, זכאי על פי חוק להנגשת כיתתו ולהפיכתה לכיתה אקוסטית. הרשות המקומית בו הוא מתגורר, מחוייבת להתקין תקרה מיוחדת, מזגן שקט, חיפויי קירות, חלונות אטומים לרעש ורצפה רכה, שיסייעו לו לשמוע גם בסביבה רועשת – הסביבה הנורמלית של בני גילו. אנו מסייעים גם במיצוי זכויותיו של הילד מול הגופים הרלוונטיים.

השילוב בחינוך הרגיל, מאפשר לילדים חירשים ולקויי שמיעה, להתקדם באותו מסלול שחבריהם בעלי השמיעה התקינה עושים, ולהמשיך גם לשירות צבאי/לאומי, השכלה גבוהה, והשתלבות בשוק התעסוקה ללא צורך במתווכים שיסייעו להם לתקשר עם סביבתם.