מיפוי שתל קוכליארי

העמותה דוגלת בגישה מיוחדת למיפוי השתל הקוכליארי המאפשרת לנצל באופן מירבי את הטכנולוגיה.

הגישה השמיעתית-מילולית מתייחסת למיפוי השתל ככלי עבודה, ואנו מאמינים כי השקעה בגישת המיפוי הפונטי של AV מעניקה את התשובה הטובה ביותר לצרכי השמיעה של הילד המושתל. זוהי גישה קפדנית יותר למציאת המפה המיטבית עבור המשתמש הספציפי, הממקסמת את השימוש בטכנולוגיה המצויה כיום.

היום ניתן לעשות מניפולציות שונות על ידי איתור האלקטרודה האחראית לכל צליל וצליל, והגברה/הקטנה של כמות החשמל המועברת אל המוח, וזאת כדי  להבטיח שמיעה מדויקת יותר.