טיפולי שפה ודיבור

YouTube Preview Imageטיפולי השפה והדיבור בכל הסניפים שלנו מתנהלים על פי פרוטוקולים בין-לאומיים של הגישה השמיעתית מילולית.
המרכיבים הבסיסיים של הטיפול מותאמים לסגנון הלימוד של הילד והצרכים של הוריו, והטיפול מתנהל דרך שיח משחק ושירה, המותאמים לגיל הילד ולמטרות הטיפוליות שהוגדרו על ידי קלינאי התקשורת המטפל.

במהלך טיפול בשיטת AV, המטפל יושב לצדו של הילד, ולא מולו, כדי שהתקשורת ביניהם תסתמך על שמיעה ולא על ראייה. בכל טיפול שמיעתי מילולי, ההורה נוכח, וחלק מזמן הטיפול מוקדש להדרכת ההורה כיצד יש לפעול בבית, בין טיפול לטיפול – כל זאת על מנת לקדם את תהליך שיקום השמיעה וכדי לספק לילד בבית סביבה עשירה של שפה וצלילים.

בניגוד לשיטות אחרות, בשיטה השמיעתית המילולית המטפל מבקש להגביר את מעורבות ההורים בתהליך, מתוך תפיסה כי ההורים הם הצוות המטפל הראשי, וזכותם לבחור עבור ילדם את מה שהם חושבים שהוא הטוב ביותר עבורו, כולל החלטות בתהליך הטיפול. קלינאי התקשורת יתווך להורים את המידע, האתגרים והאפשרויות העומדות בפניהם, וימליץ את המלצותיו לפי שיקול דעתו המקצועי, אך הוא יקפיד לתת להורה לקבל את ההחלטות, כולל הבחירה לסרב לטיפול, לעזרה או לפרוצדורה אחרת.

תפקידו של הקלינאי בשיטה השמיעתית-מילולית הוא לתמוך, ללמד, להדגים, לאמן, לצפות, לקדם, להעריך, לייעץ, להדריך, ולהציע עזרה במקום שבו היא נחוצה.

הקלינאים שלנו חיוביים, אופטימיים ומלאי אמון ביכולות של הילד לשמוע ולדבר למרות לקות השמיעה, והצבת מטרות הטיפול מושפעת מהאמון ביכולתו של הילד ושל מוחו, להשלים את החסר ולהגיע לתפקוד דומה לתפקוד של ילד טיפוסי בן גילו. הקלינאים שלנו יעודדו תפקוד חיובי בעזרת העברת מסר של שיתוף פעולה ושותפות. יעודדו התנהגות של רכישת עצמאות, ויעזרו להורה או לילד לראות עצמו כאחראי לגרימת שינויים.