העצמת הורים ומשפחות

התהליך הטיפולי בעמותת AV ישראל מבוסס על התפיסה כי להורים יש חלק מרכזי וחשוב בתהליך השיקום של ילדם וכי הם שותפים מלאים בצוות הטיפולי.

ההורים נוכחים בכל טיפול ומקבלים הנחיות להמשך התרגול בבית. הם מלווים ומועצמים ע”י הצוות המקצועי, הן מבחינת ידע הן מבחינת מיצוי זכויות.

מבחינת ידע, ההורים לומדים מהי הלקות ומהן דרכי ההתמודדות עימה על ידי השתתפות בכנסים שהעמותה עורכת, משתתפים בפרוייקט ‘בי”ס להורים’ בו הם נפגשים עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, המתווכים להם ידע מקצועי בצורה שיוכלו להפיק ממנה תועלת לתהליך השיקום של ילדם, ומשתתפים בקבוצות תמיכה של הורים ותיקים עם הורים חדשים. מבחינת מיצוי זכויות, ההורים זוכים להדרכה בקבלת החזרים מקופות החולים עבור טיפולים, ממשרד הבריאות עבור מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה נוספים, ממשרד החינוך דרך ועדות השמה ושילוב וממשרד הרווחה לגבי מעונות יום וזכאויותיהם.

כמו כן, מערך מתנדבים מתגבר משפחות להן יותר מילד לקוי שמיעה אחד.