שלב 4: מעקב

לאחר סיום ההליך הראשוני של בדיקות השמיעה והתאמת מכשירי השמיעה הילד מוזמן להמשך מעקב תקופתי כל מספר חודשים.

מטרת המעקב לבדוק האם ישנם שינויים במצב השמיעה, לבצע מדידה מחודשת של  RECD ובהתאם לנתונים לבצע כיוון מחודש של מכשירי השמיעה ב- Verifit.

במידה ובדיקת שמיעה מתקבלת גרועה יותר בהשוואה לבדיקות קודמות, הילד מופנה לבדיקת רופא א.א.ג. ומוזמן לבדיקת שמיעה חוזרת. בהתאם לתוצאות אנו שוקלים האם יש צורך בשינוי כיוון מכשירי השמיעה.