שלב 2: מדידת RECD

RECD- Real Ear to Coupler Difference

RECD זוהי מדידה שמבוצעת באוזן של הילד ומטרתה להתאים את נפח ה- coupler לנפח האמיתי של אוזן הילד, וכך לאפשר כיוון מדוייק של מכשירי השמיעה כאשר הם מחוברים ל- coupler.

כיוון מכשירי השמיעה נעשה בתוך קופסא, כאשר המכשירים מחוברים לאוזן מלאכותית המכונה coupler. הנפח של ה- coupler הוא 2cc שזהו נפח גדול יחסית, גם בהשוואה לנפח אוזן של אדם מבוגר. אצל תינוקות וילדים קטנים נפח האוזן בוודאי קטן יותר.

ישנה חשיבות רבה במדידת  RECD לכל ילד אישית מכיוון שההבדלים במדידה זו בין ילדים שונים, אפילו באותו הגיל, הם גדולים, ומכיוון שהמדידה מושפעת מגורמים נוספים, כגון: סוג האוזניה ומידת האטימה שלה באוזן, מצב האוזן התיכונה (האם יש נוזלים, האם יש כפתורים באוזניים).

יש צורך במדידת RECD מחודשת תקופתית מכיוון שהאוזן גדלה ככל שהילד גדל. כמו-כן, יש צורך למדוד RECD בכל פעם שמחליפים אוזניה או כשישנו שינוי במצב האוזן התיכונה.