שלב 3: התאמת מכשירי שמיעה

התאמה טובה של מכשירי שמיעה הינה התאמה שמאפשרת שמיעה מקסימלית אפשרית של דיבור ושמגבילה את הפלט המקסימלי של מכשירי השמיעה בהתאם לצורך.

ישנן חברות רבות וסוגים רבים של מכשירי שמיעה, ויש צורך לבחור את מכשירי השמיעה הנכונים שיאפשרו שמיעה מירבית של דיבור.

התאמת מכשירי השמיעה נעשית, כפי שהוזכר לעיל, בתוך קופסא, כאשר המכשירים מחוברים ל- coupler. מערכת זו המכילה את הקופסא וה- coupler מכונה בשם Verifit והיא מאפשרת מדידה של הפלט של מכשירי השמיעה.

לצורך כיוון מכשירי השמיעה יש צורך להכניס ל- Verifit את נתוני בדיקת השמיעה ומדידת ה- RECD, ובהתאם לנתונים אלו ישנה נוסחא המחשבת כיצד מכשירי השמיעה צריכים להיות מכוונים.

בתוכנות של החברות השונות של מכשירי השמיעה ישנה ג”כ את הנוסחא המחשבת כיצד מכשירי השמיעה צריכים להיות מכוונים, אך בפועל- כאשר אנו מודדים את הפלט של מכשירי שמיעה מחברות שונות ב- Verifit, מסתבר שמכשירי שמיעה מחברות שונות מכוונים באופן שונה! (למרות שלכאורה הם משתמשים באותה הנוסחא ואמורים להיות מכוונים באופן זהה…)   לכן, בחירת מכשירי השמיעה האופטימליים עבור הילד נעשית על-סמך מדידות אלקטרו-אקוסטיות של הפלט של מכשירי השמיעה ב- Verifit.

גם כיוון מכשירי השמיעה באמצעות ה- Verifit הוא הכרחי על-מנת לוודא שמכשירי השמיעה אכן מכוונים כפי שצריך. ללא בדיקת מכשירי השמיעה ב- Verifit אין אפשרות למדוד כיצד מכשירי השמיעה מכוונים בפועל.