מהו ליקוי שמיעה

בכדי להבין מהו ליקוי שמיעה, יש להבין מהי שמיעה תקינה ומה עלול לגרום לאי תקינותה.

גלי הקול נעים באוויר והם מאופיינים על-ידי עצמה, משך זמן ותדירות. תדירות גלי הקול קובעת את גובה הצליל אותו אנו שומעים. גלי הקול נקלטים באוזן, המורכבת משלושה חלקים עיקריים: האוזן החיצונית, האוזן התיכונה והאוזן הפנימית (השבלול או הקוכליאה).

סיווג ליקויי שמיעה לפי מיקומם באוזן

גלי הקול נקלטים באוזן החיצונית, ראשית באפרכסת, ואחר כך הם מועברים דרך תעלת השמיעה לאוזן התיכונה. באוזן התיכונה קיימים עור התוף, חלל התוף ושלוש צמות השמע. הם משמשים כמערכת הגברה פנימית לגלי הקול, אותם הם מעבירים לאוזן הפנימית. שם, גלי הקול נעים כגלים בתוך הנחל הפנימי ומגיעים, לפי התדירות שלהם, לאזורים שונים בתוך השבלול. תנועת גלי הקול מגרה את תאי השערות, אשר נמצאים לאורך השבלול. כתוצאה מכך נוצרים פוטנציאלים חשמליים, המועברים דרך סיבי עצב השמע למרכזי השמיעה במוח.

ליקויי השמיעה מסווגים לפי שלושה קריטריונים:

    • מיקום הליקוי בתוך האוזן.
    • זמן תחילת ליקוי השמיעה ביחס להתפתחות דיבור ושפה.
    • הסיבה שבגינה נגרם ליקוי השמיעה.

מיקום הליקוי בתוך האוזן

ליקוי השמיעה של ילדכם יכול להיות מסווג כ:

  • ליקוי שמיעה הולכתי הנגרם כתוצאה מבעיה שמקורה באחד ממרכיבי האוזן החיצונית או האוזן התיכונה. כתוצאה מכך נפגמת ההולכה התקינה של גלי הקול אל האוזן הפנימית. דוגמאות לכך הן התפתחות לא תקינה של תעלת השמיעה או עצמות השמע או זיהומים חוזרים ונשנים באוזן החיצונית או התיכונה. בדרך כלל, ליקוי שמיעה הולכתי ניתן לתיקון באמצעים רפואיים בעזרת תרופות או כירורגיה.
  • ליקוי שמיעה עצבי הנגרם כתוצאה מבעיה בשבלול או בעצב השמיעה. השבלול מתרגם את הוויברציות של גלי הקול לפוטנציאלים חשמליים עצביים. עצב השמיעה מעביר את המסרים החשמליים למרכז השמיעה שבמוח. ככלל, לא ניתן לתקן ליקויי שמיעה עצביים.
  • ליקוי שמיעה מעורב שנגרם כתוצאה משילוב ליקוי שמיעה הולכתי ועצבי.

ליקוי שמיעה קדם-שפתי קיים לפני התפתחות דיבור ושפה. ליקוי שמיעה בתר (אחר) -שפתי מתרחש כאשר התפתחות הדיבור והשפה כבר החלו או נמצאים בשלבים מתקדמים. בדרך כלל ליקוי זה מתרחש אחרי גיל שנתיים. ככלל, ככל שהליקוי מתרחש מאוחר יותר, גדולים יותר הסיכויים שהילד הספיק להפנים זיכרון שמיעתי, ולשמור על השפה שהוא פיתח.

ליקוי שמיעה יכול להיגרם מסיבות גנטיות (תורשתיות) או מסיבות שאינן גנטיות.

ליקוי שמיעה גנטי נגרם כתוצאה מהימצאותו של גן אחד או יותר שאינו תקין. גן הנו החומר התורשתי אשר נושא, בין השאר, מידע על תכונותינו הגופניות, השכליות, והנפשיות. גן כזה יכול להיות מועבר בתורשה על-ידי אחד או שני ההורים, אך גם יכול להתפתח כתוצאה משינוי (מוטציה) ספונטני או כזה שהתרחש בזמן התפתחות העובר. בכ-30% מן הילדים אשר נולדו או פיתחו ליקוי שמיעה מוקדם, ליקוי השמיעה הוא ממקור גנטי.

בכשני שלישים של ליקויי השמיעה הגנטיים, ליקוי השמיעה הוא הבעיה היחידה. בשליש הנותר, ליקוי השמיעה מופיע כחלק מתסמונת, יחד עם עוד בעיות נלוות. ישנן מעל למאה תסמונות ידועות, שאחד מן המרכיבים שלהן הוא ליקוי שמיעה.

ליקוי שמיעה שאינו גנטי נגרם כתוצאה מאירוע שתוצאתו התפתחות לא תקינה של האוזן, לפני הלידה או בזמן קצר שלאחריה. במקרים אלו, המצב לא נגרם כתוצאה מגנים לא תקינים, ולכן אין סיכוי שהפגם יועבר בתורשה לדורות הבאים. ב- 70% מן הילדים לקויי השמיעה, ליקוי השמיעה אינו גנטי ונגרם כתוצאה מסיבות שונות כגון מחלות, תרופות, ודלקות.