עקרונות הגישה השמיעתית-מילולית

המסגרת הטיפולית בעמותת AV ישראל מבוססת על טיפולים  פרטניים בגישה השמיעתית-מילולית. על פי גישה זו, לימוד הדיבור מתבסס על הקשבה ודיבור דרך ערוץ השמיעה בלבד.

בנוסף, להורים יש חלק מרכזי וחשוב בתהליך הטיפול והם שותפים מלאים לקלינאי/ות התקשורת ולצוות הטיפולי. ההורים נוכחים בכל טיפול, ומקבלים הנחיות להמשך התרגול בבית במשך השבוע. ספריה להשאלה של ספרות מקצועית עומדת לרשות ההורים וכן קלטות ופרסומים אחרים של העמותה.

לשיטתנו, ישנם ארבעה עקרונות עיקריים להצלחה:

  1. שיקום אודיאולוגי מוקדם, אם באמצעות אבחון שמיעתי והתאמת מכשירי שמיעה, ואם באמצעות שתל קוכליארי (שתל השבלול) – וזאת כיוון שככל שמתחילים בשיקום השמיעתי מוקדם יותר, כך הצלחת השיקום גדולה יותר.
  2. הקניית שפה ודיבור על ידי שימוש בערוץ השמיעתי לפי דפוסי התפתחות שפה ודיבור נורמטיביים, כמו ילדים שומעים, וללא שימוש בשפת סימנים או בקריאת שפתיים.
  3. מעורבות הורים היא קריטית להצלחה והם שותפים מלאים בטיפולים וזאת כדי לספק סביבה עשירה ותומכת בה הילדים יכולים לפתח את מיומנויות השמיעה, הדיבור והשפה.
  4. שילוב במסגרות חינוכיות רגילות בחברת ילדים שומעים כחלק מהתהליך  ולא כאפשרות עתידית.

אנו מכשירים קלינאי/ות תקשורת אודיולוגים/ות מכל רחבי הארץ בשאיפה להפיץ את הגישה השמיעתית-מילולית ולאפשר לכל משפחה לבחור בגישה שיקומית זו.