הכשרת סטודנטים

המרכז שלנו בירושלים משמש במרכז לפרקטיקום להכשרת סטודנטים בתכניות אקדמיות להפרעות בתקשורת. כחלק מהתכנית האקדמית, אנו מדריכים סטודנטים בעקרונות המעשיים של טיפולי שפה ודיבור בשיטה השמיעתית-מילולית ומאפשרים להם לצפות בטיפולים דרך מראה חד כיוונית או בתוך חדר הטיפול , לפי אישור ההורים.